ProduktSICAM PQ Analyzer: wszystkie wersje przed v3.18
Numer CVECVE-2021-45460
Krytyczność3.4/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:L
OpisUsługa jest uruchamiana przez nienotowany wpis w rejestrze. Ponieważ na tej ścieżce są spacje, osoby atakujące z uprawnieniami do zapisu w tych katalogach mogą podłożyć pliki wykonywalne, które będą działać w miejsce prawidłowego procesu. Atakujący mogą osiągnąć trwałość w systemie („tylne drzwi”) lub spowodować stan odmowy usługi.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-22-013-06
ProductProdukty SIPROTEC 5:      Urządzenia z wariantami sprzętowymi CP050, CP100 i CP300     
Pełna lista urządzeń, których dotyczy problem, została opublikowana w Siemens Security Advisory SSA-439673
Numer CVECVE-2021-41769
Krytyczność6.5/10
CVSSAV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
OpisNiewłaściwa luka w zabezpieczeniach danych wejściowych na serwerze sieciowym może umożliwić nieuwierzytelnionemu użytkownikowi dostęp do informacji o urządzeniu.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-22-013-04
ProductPLUSCONTROL 1. generacji: wszystkie wersje
Numer CVECVE-2021-31344
Krytyczność5.3/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N
OpisPakiety ICMP echo z fałszywymi opcjami IP umożliwiają wysyłanie komunikatów odpowiedzi ICMP echo do dowolnych hostów w sieci.
AktualizacjaTAK
  
Numer CVECVE-2021-31345
Krytyczność7.5/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
OpisCałkowita długość ładunku UDP (ustawiona w nagłówku IP) nie jest zaznaczona. Może to prowadzić do różnych skutków ubocznych, w tym wycieku informacji i warunków odmowy usługi.
AktualizacjaTAK
  
Numer CVECVE-2021-31346
Krytyczność8.2/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:H
OpisCałkowita długość ładunku ICMP (ustawiona w nagłówku IP) nie jest zaznaczona. Może to prowadzić do różnych skutków ubocznych, w tym wycieku informacji i warunków odmowy usługi.
AktualizacjaTAK
  
Numer CVECVE-2021-31885
Krytyczność7.5/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
OpisAplikacja serwera TFTP pozwala na odczytanie zawartości bufora pamięci TFTP poprzez wysyłanie zniekształconych poleceń TFTP.
AktualizacjaTAK
  
Numer CVECVE-2021-31889
Krytyczność7.5/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
OpisŹle sformatowane pakiety TCP z uszkodzoną opcją SACK mogą prowadzić do wycieków informacji i warunków odmowy usługi.
AktualizacjaTAK
  
Numer CVECVE-2021-31890
Krytyczność7.5/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
OpisCałkowita długość ładunku TCP (ustawiona w nagłówku IP) nie jest zaznaczona. Może to prowadzić do różnych skutków ubocznych, w tym wycieku informacji i warunków odmowy usługi.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-22-013-03
ProduktSICAM A8000, zdalny terminal, dotyczy:     
MODUŁ GŁÓWNY CP-8000 Z WE/WY — 25/+70°C (6MF2101-0AB10-0AA0): Wszystkie wersje przed wersją 16.20     
CP-8000 MODUŁ GŁÓWNY Z WE/WY — 40/+70°C (6MF2101-1AB10-0AA0): Wszystkie wersje przed wersją 16.20     
CP-8021 MODUŁ GŁÓWNY (6MF2802-1AA00): Wszystkie wersje przed wersją 16.20     
MODUŁ MASTER CP-8022 Z GPRS (6MF2802-2AA00): Wszystkie wersje przed wersją 16.20
Numer CVECVE-2021-45033
Krytyczność9.9/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
OpisNieudokumentowany port debugowania używa zakodowanych na stałe domyślnych poświadczeń. Jeśli ten port zostanie włączony przez uprzywilejowanego użytkownika, osoba atakująca znająca poświadczenia może uzyskać dostęp do powłoki debugowania administracyjnego na urządzeniu, którego dotyczy problem.
AktualizacjaTAK
  
Numer CVECVE-2021-45034
Krytyczność7.5/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
OpisSerwer sieciowy systemu, którego dotyczy problem, umożliwia dostęp do plików dziennika i danych diagnostycznych generowanych przez uprzywilejowanego użytkownika. Nieuwierzytelniony atakujący może uzyskać dostęp do plików, znając odpowiednie łącza pobierania.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-22-013-02