Produktvictor: wersja 5.7 i wcześniejsze
Numer CVECVE-2019-19492
Krytyczność7.8/10
CVSSAV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
OpisProdukt, którego dotyczy problem, zawiera składnik SIP korzystający z zakodowanego na stałe hasła, co może w pewnych okolicznościach umożliwić lokalnemu użytkownikowi o niskich uprawnieniach dostęp do informacji wideo.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-301-01