ProduktIndustrial Automation CNCSoft ScreenEditor wersja 1.01.23 i wcześniejsze
Numer CVECVE-2020-16199
Krytyczność7.8/10
Wektor CVSSAV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuki związane z przepełnieniem bufora opartych na stosie mogą zostać wykorzystane poprzez przetworzenie specjalnie spreparowanego pliku projektu, co może umożliwić atakującemu odczyt / modyfikację informacji, wykonanie dowolnego kodu i / lub zawieszenie aplikacji.
 
Numer CVECVE-2020-16201
Krytyczność3.3/10
Wektor CVSSAV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N
OpisOdczyt poza zakresem może zostać wykorzystanych przez przetwarzanie specjalnie spreparowanych plików projektu, co może umożliwić osobie atakującej odczytanie informacji.
  
Numer CVECVE-2020-16203
Krytyczność7.8/10
Wektor CVSSAV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisNiezainicjowany wskaźnik może zostać wykorzystany przez przetworzenie specjalnie spreparowanego pliku projektu. Pomyślne wykorzystanie tej luki może umożliwić osobie atakującej odczyt / modyfikację informacji, wykonanie dowolnego kodu i / lub zawieszenie aplikacji.
Linkhttps://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-217-01