ProduktFactoryTalk View SE: v12.0
Numer CVECVE-2024-37367
Krytyczność7,4/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:N/D:N
OpisW FactoryTalk View SE występuje luka w zabezpieczeniach umożliwiająca uwierzytelnianie użytkownika. Luka umożliwia użytkownikowi zdalnego systemu z FTView wysłanie pakietu na serwer klienta w celu wyświetlenia projektu HMI. Ta akcja jest dozwolona bez odpowiedniej weryfikacji uwierzytelnienia.
  
Numer CVECVE-2024-37369
Krytyczność7,8/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisW FactoryTalk View SE występuje luka w zabezpieczeniach umożliwiająca eskalację uprawnień. Luka umożliwia użytkownikom o niskich uprawnieniach edytowanie skryptów, omijanie list kontroli dostępu i potencjalnie uzyskanie większego dostępu w systemie.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.cisa.gov/news-events/ics-advisories/icsa-24-165-16 https://www.cisa.gov/news-events/ics-advisories/icsa-24-165-17
ProduktFactoryTalk View SE: v11.0
Numer CVECVE-2024-37368
Krytyczność7.5/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
OpisW FactoryTalk View SE występuje luka w zabezpieczeniach umożliwiająca uwierzytelnianie użytkownika. Luka umożliwia użytkownikowi zdalnego systemu z FTView wysłanie pakietu na serwer klienta w celu wyświetlenia projektu HMI. Ze względu na brak prawidłowego uwierzytelnienia, czynność ta jest dozwolona bez prawidłowej weryfikacji uwierzytelnienia.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.cisa.gov/news-events/ics-advisories/icsa-24-165-18