ProduktControlLogix 5580: Wersja V35.011
GuardLogix 5580: Wersja V35.011
CompactLogix 5380: Wersja V35.011
1756-EN4TR: Wersja V5.001
Numer CVECVE-2024-3493
Krytyczność8.6/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:N/I:N/A:H
OpisSpecyficzny, zniekształcony typ pakietu fragmentarycznego (pofragmentowane pakiety mogą być generowane automatycznie przez urządzenia wysyłające duże ilości danych) może spowodować poważny, nieodwracalny błąd (MNRF). W przypadku wykorzystania dotknięty produkt stanie się niedostępny i będzie wymagał ręcznego ponownego uruchomienia, aby go odzyskać. Dodatkowo MNRF może spowodować utratę widoku i/lub kontroli nad podłączonymi urządzeniami.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.cisa.gov/news-events/ics-advisories/icsa-24-107-03