ProductBacnet – wszystkie wersje przed 8.7.8.0
Blue ID – wszystkie wersje przed 8.7.8.0
Compass – wszystkie wersje przed 8.7.8.0
Connect – wszystkie wersje przed 8.7.8.0
TPC – wszystkie wersje przed 8.7.8.0
CVECVE-2022-3010
Base Score7.5/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
DetailsWersje pakietu Priva TopControl Suite do 8.7.8.0 są podatne na odszyfrowanie poświadczeń bezpiecznej powłoki (SSH). Osoba atakująca może obliczyć dane logowania do produktu Priva i zalogować się zdalnie.
  
Patch availableTAK
Linkhttps://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-22-356-01