ProduktConfig+: Wersje 1.89 i wcześniejsze
PC Worx: Wersje 1.89 i wcześniejsze
PC Worx Express: Wersje 1.89 i wcześniejsze
Numer CVECVE-2022-3461
Krytyczność7.8/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisW oprogramowaniu Phoenix Contact Automation Worx Software Suite do wersji 1.89 zmanipulowane pliki PC Worx lub Config+ mogą prowadzić do przepełnienia buforu sterty lub naruszenia zasad dostępu do odczytu. Dostępność, integralność lub poufność stacji roboczej programowania aplikacji może zostać naruszona przez ataki wykorzystujące te luki.
  
Numer CVECVE-2022-3461
Krytyczność7,8/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisW oprogramowaniu Phoenix Contact Automation Worx Software Suite do wersji 1.89 nieautoryzowani użytkownicy mogli odczytać pamięć poza zamierzonym zakresem ze względu na niewystarczającą walidację danych wejściowych. Dostępność, integralność lub poufność stacji roboczej programowania aplikacji może zostać naruszona przez ataki wykorzystujące te luki.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-22-326-03