ProduktDrawings SDK, wszystkie wersje wcześniejsze niż 2021.12
Numer CVECVE-2021-25178
Krytyczność7.8 / 10
CVSSAV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka związana z przepełnieniem bufora na stosie podczas przetwarzania źle sformułowanych plików DXF i DWG. Umożliwia atakującemu wykonanie dowolnego kodu lub wywołanie warunku odmowy usługi (DoS).
Numer CVECVE-2021-25177
Krytyczność7.8 / 10
CVSSAV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka typu „type confusion” występuje podczas renderowania zniekształconych plików DXF i DWG, co może pozwolić atakującemu na wykonanie dowolnego kodu lub wywołanie warunku odmowy usługi (DoS).
Numer CVECVE-2021-25176
Krytyczność7.8 / 10
CVSSAV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka związana z dereferencją wskaźnika NULL podczas renderowania zniekształconych plików DXF i DWG, co może pozwolić atakującemu na wykonanie dowolnego kodu lub wywołanie warunku odmowy usługi (DoS).
Numer CVECVE-2021-25175
Krytyczność7.8 / 10
CVSSAV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka typu „type conversion” występuje podczas renderowania zniekształconych plików DXF i DWG, co może pozwolić atakującemu na wykonanie dowolnego kodu lub wywołanie warunku odmowy usługi (DoS).
Numer CVECVE-2021-25174
Krytyczność7.8 / 10
CVSSAV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka związana z uszkodzeniem pamięci podczas odczytywania zniekształconych plików DGN. Umożliwia atakującemu wykonanie dowolnego kodu lub wywołanie warunku odmowy usługi (DoS).
Numer CVECVE-2021-25173
Krytyczność7.8 / 10
CVSSAV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka związana z alokacją pamięci podczas odczytu zniekształconych plików DGN. Umożliwia atakującemu wykonanie dowolnego kodu lub wywołanie warunku odmowy usługi (DoS).
AktualizacjaTAK
Linkhttps://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-047-01