ProduktWersja CX-One 4.60 i starsze, w tym następujące aplikacje      Wersja CX-Protocol 2.02 i wcześniejsze      CX-Server w wersji 5.0.28 i wcześniejszych      Wersje CX-Position 2.52 i starsze
Numer CVECVE-2020-27259
Krytyczność6.6/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:H/A:L
OpisProdukt, którego dotyczy luka, może umożliwić osobie atakującej dostarczenie wskaźnika do dowolnych lokalizacji pamięci, co może umożliwić osobie atakującej zdalne wykonanie dowolnego kodu.
AktualizacjaTAK
  
Numer CVECVE-2020-27261
Krytyczność7.8/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisProdukt, którego dotyczy luka, jest podatny na przepełnienie buforu stosu, co może pozwolić osobie atakującej na zdalne wykonanie dowolnego kodu.
AktualizacjaTAK
  
Numer CVECVE-2020-27257
Krytyczność6.6/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:H/A:L
OpisTa luka umożliwia lokalnym atakującym wykonanie dowolnego kodu ze względu na brak odpowiedniego sprawdzenia poprawności danych dostarczonych przez użytkownika, co może skutkować pomyłką typu.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-007-02