ProduktModbus Slave wersja 7.4.2 I wcześniejsze
Numer CVECVE-2022-1068
Krytyczność5.5/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H
OpisProdukt, którego dotyczy problem, jest podatny na przepełnienie bufora stosu w polu rejestracji. Może to spowodować awarię programu, gdy używany jest długi ciąg znaków.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-22-088-04