ProduktWersje Prosys OPC UA Simulation Server wcześniejsze niż 5.4.0
Prosys OPC UA Modbus Server 1.4.18-5 i wcześniejsze
Numer CVECVE-2022-2967
Krytyczność6.5/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:H/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisSerwer Prosys OPC UA Simulation w wersji 5.03-64 nie chroni w wystarczającym stopniu poświadczeń, co może umożliwić atakującemu uzyskanie poświadczeń użytkownika i uzyskanie dostępu do danych systemowych.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-22-349-01