ProduktMELSEC:     R08/16/32/120SFCPU: wszystkie wersje     R08/16/32/120PSFCPU: wszystkie wersje
Numer CVECVE-2021-20594
Krytyczność5.9/10
CVSSAV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
OpisZdalny atakujący może wykorzystać atak brute-force, aby uzyskać legalne nazwy użytkownika zarejestrowane w module.
AktualizacjaTAK
  
Numer CVECVE-2021-20597
Krytyczność7.4/10
CVSSAV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N
OpisZdalny atakujący może uzyskać niezabezpieczone poświadczenia, podsłuchując ruch sieciowy.
AktualizacjaTAK
  
Numer CVECVE-2021-20598
Krytyczność3.7/10
CVSSAV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L
OpisZdalny atakujący może zablokować uprawnionego użytkownika, nieustannie próbując zalogować się przy użyciu znanej nazwy użytkownika i nieprawidłowych haseł.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-250-01