ProduktModuły CPU procesu MELSEC Safety/SIL2:      R08/16/32/120SFCPU: wszystkie wersje      R08/16/32/120PSFCPU: wszystkie wersje
Numer CVECVE-2021-20599
Krytyczność9.1/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N
OpisNieautoryzowany zdalny atakujący może być w stanie zalogować się do modułu procesora, uzyskując poświadczenia inne niż hasło.
AktualizacjaYES
Linkhttps://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-287-03