ProduktMELSOFT iQ AppPortal (SW1DND-IQAPL-M): v1.00A do 1.29F
Numer CVECVE-2022-26377
Krytyczność7,5/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N
OpisMELSOFT iQ AppPortal: v1.00A do 1.29F zawiera lukę, która może skutkować niezidentyfikowanymi skutkami, takimi jak obejście uwierzytelniania, ujawnienie informacji lub stan odmowy usługi w serwerze Apache HTTP Server używanym przez VisualSVN Server.
  
Numer CVECVE-2022-31813
Krytyczność9,8/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisMELSOFT iQ AppPortal: v1.00A do 1.29F zawiera lukę, która może spowodować obejście uwierzytelniania adresu IP na serwerze Apache HTTP Server używanym przez VisualSVN Server.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-23-052-01