ProduktScadaPro: wersja 6.9.0.0
Numer CVECVE-2024-3746
Krytyczność5,5/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N
OpisCały katalog nadrzędny – C:\ScadaPro oraz jego podkatalogi i pliki są domyślnie skonfigurowane tak, aby umożliwić użytkownikom, w tym użytkownikom nieuprzywilejowanym, zapisywanie lub nadpisywanie plików.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.cisa.gov/news-events/ics-advisories/icsa-24-107-01