ProduktmymbCONNECT24, wersja 2.6.1 i wcześniejsze
mbCONNECT24, wersja 2.6.1 i wcześniejsze
Numer CVECVE-2020-35567
Krytyczność7.8 / 10
CVSSAV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisOprogramowanie korzysta z hasła dostępu do bazy danych, które jest współużytkowane między instancjami.
Numer CVECVE-2020-10384
Krytyczność7.8 / 10
CVSSAV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka umożliwia eskalację uprawnień z www-data do root.
Numer CVECVE-2020-12527
CVE-2020-35557
Krytyczność6.5 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
OpisNieprawidłowa weryfikacja dostępu może pozwolić zalogowanemu użytkownikowi na zobaczenie urządzeń na koncie, do którego nie powinien mieć dostępu.
Numer CVECVE-2020-12528
Krytyczność6.5 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
OpisNieprawidłowa weryfikacja dostępu może pozwolić zalogowanemu użytkownikowi na zabicie sesji web2go na koncie, do którego nie powinien mieć dostępu.
Numer CVECVE-2020-35565
Krytyczność5.9 / 10
CVSSAV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
OpisDetekcja ataków brute-force jest domyślnie wyłączona na stronie logowania.
AktualizacjaTAK
Pozostałehttps://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-061-03