ProduktModuł Host Engineering ECOM100, moduł komunikacyjny Ethernet dla systemów PLC:

Moduł H0-ECOM100:      
Wersje sprzętu 6x i starsze z wersjami oprogramowania układowego 4.0.348 i starszymi   Wersja sprzętu 7x z wersjami oprogramowania układowego 4.1.113 i starszymi      
Wersja sprzętu 9x z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 5.0.149 i wcześniejszych
 
Moduł H2-ECOM100:         
Wersje sprzętu 5x i starsze z wersjami oprogramowania układowego 4.0.2148 i starszymi Wersja sprzętu 8x z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 5.0.1043 i wcześniejszych

Moduł H4-ECOM100:
wersje oprogramowania sprzętowego 4.0.2148 i wcześniejsze
Numer CVECVE-2020-25195
Krytyczność7.5/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
OpisDługość pól wejściowych produktu, którego dotyczy problem, jest weryfikowana tylko po stronie klienta podczas odbierania danych z konfiguracyjnego serwera WWW, co może pozwolić atakującemu na ominięcie sprawdzania i wysłanie danych wejściowych w celu awarii urządzenia.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-345-02