ProduktRetail Operations, wersja 5.7.2 i wcześniejsze
Counterparty Settlement and Billing (CSB), wersja 5.7.2 i wcześniejsze
Numer CVECVE-2021-35529
Krytyczność7.7 / 10
CVSSAV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:N
OpisAtakujący, który uzyskał dostęp do komputera autoryzowanego użytkownika, może wykorzystać tę lukę, aby uzyskać dostęp do poświadczeń bazy danych i uzyskać dostęp do odczytu/edycji danych aplikacji.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-236-02