Produkt TXpert Hub CoreTec 4 wersja 2.0.0, 2.0.1  
TXpert Hub CoreTec 4 wersja 2.1.0, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3
 TXpert Hub CoreTec 4 wersja 2.2.0, 2.2.1
Numer CVECVE-2021-35530
Krytyczność6.0/10
CVSSAV:L/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:L
OpisLuka w mechanizmie uwierzytelniania i autoryzacji aplikacji w produkcie, którego dotyczy problem, zależy od weryfikacji tokenu identyfikatora sesji. Luka umożliwia wykonanie nieautoryzowanej zmodyfikowanej wiadomości na serwerze, umożliwiając atakującemu zmianę hasła istniejącego użytkownika i uzyskanie autoryzowanego dostępu do systemu.
  
Numer CVECVE-2021-35530
Krytyczność6.0/10
CVSSAV:L/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:L
OpisLuka w zabezpieczeniach nieprawidłowego sprawdzania danych wejściowych w określonym polu ustawień konfiguracji produktu, którego dotyczy luka, umożliwia osobie atakującej, która ma dostęp do autoryzowanego użytkownika z uprawnieniami roli ADMIN lub ENGINEER, wstrzyknięcie polecenia systemu operacyjnego (OS); to polecenie zostanie następnie wykonane przez system.
  
Numer CVECVE-2021-35530
Krytyczność6.0/10
CVSSAV:L/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:L
OpisW komponencie sprawdzania poprawności przesyłania plików produktu, którego dotyczy problem, istnieje usterka. Luka umożliwia atakującemu uzyskanie dostępu do systemu i uzyskanie konta z wystarczającymi uprawnieniami, aby następnie przesłać złośliwe oprogramowanie układowe do produktu.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-22-249-04