ProduktVTScada Wersje 12.0.38 i wcześniej skonfigurowane do akceptowania przychodzących połączeń HTTP(S)
Numer CVECVE-2022-3181
Krytyczność7.5/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
OpisSpecjalnie źle sformułowane żądanie HTTP może spowodować awarię systemu VTScada, którego dotyczy problem. Dotyczy to zarówno systemów działających wyłącznie w sieci lokalnej (LAN), jak i z dostępem do Internetu.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-22-300-04