ProduktSVMPC1: Wersja 2.1.22 i wcześniejsze SVMPC2: Wersja 1.2.3 i wcześniejsze
Numer CVECVE-2022-41653
Krytyczność9,8/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisTa luka umożliwia zdalnemu napastnikowi uzyskanie danych logowania użytkownika, zalogowanie się do SVMPC i pełną kontrolę nad systemem.
  
Numer CVECVE-2022-38355
Krytyczność7,5/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
OpisLuka ta umożliwia zdalnym atakującym mającym dostęp do sieci lokalnej (LAN) ujawnienie poufnych informacji przechowywanych przez produkt, którego dotyczy luka, bez konieczności uwierzytelniania.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-22-284-02