ProduktSecure Remote Access (SRA) Site: Wersje od 3.0 do 3.2
Numer CVECVE-2021-32958
Krytyczność5.5/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
OpisPomyślne wykorzystanie tej luki umożliwia atakującemu z dostępem do lokalnego interfejsu wiersza poleceń uzyskanie tajnego klucza, a następnie wygenerowanie poprawnych tokenów sesji dla internetowego interfejsu użytkownika (UI). Mając dostęp do internetowego interfejsu użytkownika, osoba atakująca może uzyskać dostęp do zasobów zarządzanych przez instalację SRA i może zagrozić instalacji.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-180-06