ProduktPlatformy systemowa AVEVA od 2017 do 2020 R2 P01 (włącznie)
Numer CVECVE-2021-33008
Krytyczność8.0/10
CVSSAV:A/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisOprogramowanie nie przeprowadza żadnego uwierzytelnienia dla funkcji, które wymagają udowodnionej tożsamości użytkownika.
  
Numer CVECVE-2021-33010
Krytyczność6.5/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
OpisZ funkcji jest zgłaszany wyjątek, ale nie jest on przechwytywany, co może spowodować wystąpienie warunku odmowy usługi.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-180-05