ProduktPcVue 12
PcVue 15
CVECVE-2022-2569
Krytyczność5.5 / 10
CVSSAV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
OpisPodatne urządzenie przechowuje poufne informacje w postaci zwykłego tekstu, co może umożliwić uwierzytelnionemu użytkownikowi dostęp do danych sesji przechowywanych w bazie danych OAuth należącej do uprawnionych użytkowników.
AktualizacjaTAK/NIE
Linkhttps://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-22-235-01-0