ProduktHyperView Player: wersje 2021.1.0.27 i wcześniejsze
Numer CVECVE-2022-2947
Krytyczność7,8/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisOprogramowanie wykonuje operacje na buforze pamięci, ale może odczytywać lub zapisywać w lokalizacji pamięci poza zamierzonymi granicami bufora. Uderza to początkowo jako naruszenie dostępu do odczytu, co prowadzi do sytuacji uszkodzenia pamięci.
  
Numer CVECVE-2022-2949
Krytyczność7,8/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisProdukt, którego dotyczy problem, jest podatny na wykorzystanie luki w niezainicjowanej pamięci podczas analizowania plików H3D. DWORD jest wyodrębniany z niezainicjowanego bufora i po rozszerzeniu znaku jest używany jako indeks do zmiennej stosu w celu zwiększenia licznika prowadzącego do uszkodzenia pamięci.
  
Numer CVECVE-2022-2950
Krytyczność7,8/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisProdukt, którego dotyczy problem, jest podatny na wykorzystanie luki w niezainicjowanej pamięci podczas analizowania plików H3D. DWORD jest wyodrębniany z niezainicjowanego bufora i po rozszerzeniu znaku jest używany jako indeks do zmiennej stosu w celu zwiększenia licznika prowadzącego do uszkodzenia pamięci.
  
Numer CVECVE-2022-2951
Krytyczność7,8/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisProdukt, którego dotyczy problem, jest podatny na nieprawidłową weryfikację podatności indeksu tablicy podczas przetwarzania plików H3D. Wartość DWORD z pliku PoC jest wyodrębniana i używana jako indeks do zapisu w buforze, co prowadzi do uszkodzenia pamięci.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-22-284-01