ProduktWebAccess Node: wersje <9.0.1
Numer CVECVE-2020-16202
Krytyczność7.8/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
AktualizacjaTAK
OpisProdukt, którego dotyczy luka, ma nieprawidłowe uprawnienia ustawione dla zasobów używanych przez określone usługi, co może umożliwić wykonanie kodu z uprawnieniami systemowymi.
Linkhttps://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-261-01