ProduktiView – wersja 5.7.04.6469
Numer CVECVE-2022-3323
Krytyczność9.8/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
 OpisLuka wynika z niedostatecznego oczyszczenia danych dostarczonych przez użytkownika przekazywanych przez parametr column_value w działaniu setConfiguration w punkcie końcowym ConfigurationServlet na porcie 8080/TCP. Zdalna nieuwierzytelniona osoba atakująca może wysłać specjalnie spreparowane żądanie do aplikacji, której dotyczy luka, i wykonać dowolne polecenia SQL w bazie danych aplikacji. Pomyślne wykorzystanie tej luki może umożliwić zdalnej osobie atakującej odczytywanie, usuwanie i modyfikowanie danych w bazie danych oraz uzyskanie pełnej kontroli nad zaatakowaną aplikacją.
 
AktualizacjaNIE
Linkhttps://www.tenable.com/security/research/tra-2022-32