ProduktJohnson Controls zgłasza, że luka dotyczy następujących produktów działających w niezałatanych wersjach systemu operacyjnego Ubuntu:     
Oparte na systemie Linux Z-Series i A-Series
•Seria Q
•Seria G
•Starsza seria LC
•Starsza seria ELP
•Sieciowe rejestratory wideo exacqVision (NVR)
•Stacje robocze z serii C z systemem Linux
•Serwery pamięci masowej z serii S.
Numer CVECVE-2021-3156
Krytyczność7.0/10
CVSSAV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisProdukt, którego dotyczy problem, oblicza lub używa nieprawidłowej wartości maksymalnej lub minimalnej, która jest o jeden stopień mniejsza lub mniejsza od prawidłowej wartości.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-112-01