ProduktDIAScreen: Wszystkie wersje przed v1.1.0
Numer CVECVE-2021-32965
Krytyczność7.8/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisDIAScreen jest podatny na pomyłkę typów, co może umożliwić osobie atakującej zdalne wykonanie dowolnego kodu.
AktualizacjaTAK
  
Numer CVECVE-2021-32969
Krytyczność7.8/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisDIAScreen jest podatny na warunek zapisu poza granicami, który może spowodować awarię systemu lub umożliwić osobie atakującej zdalne wykonanie dowolnego kodu.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-208-05