ProduktAccess Controller: wszystkie wersje wcześniejsze niż 2.0.1
Numer CVECVE-2021-22685
Krytyczność6.2/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
OpisOsoba atakująca może być w stanie użyć minify route ze ścieżką względną, aby wyświetlić dowolny plik na serwerze.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-112-01