ProductEdytor PLC: Wersje 1.3.8 i wcześniejsze
Numer CVECVE-2021-42705
Krytyczność7.8/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisProdukt, którego dotyczy problem, jest podatny na przepełnienie bufora na stosie podczas przetwarzania plików projektu, co może umożliwić osobie atakującej wykonanie dowolnego kodu.
AktualizacjaTAK
  
Numer CVECVE-2021-42707
Krytyczność7.8/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisThe affected product is vulnerable to an out-of-bounds write while processing project files, which may allow an attacker to execute arbitrary code.
AktualizacjaTAK
Link               https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-315-01