ProduktFactoryTalk Linx: wersja 6.11 I wcześniejsze
Numer CVECVE-2020-27253
Krytyczność8.6/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:N/I:N/A:H
OpisW procedurze sprawdzania wejścia / wyjścia programu FactoryTalk Linx występuje błąd. Ta luka w zabezpieczeniach może pozwolić zdalnemu, nieuwierzytelnionemu atakującemu na stworzenie złośliwego pakietu, który spowoduje atak typu „odmowa usługi” na urządzeniu.
AktualizacjaYES
  
Numer CVECVE-2020-27251
Krytyczność9.8/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisW oprogramowaniu FactoryTalk Linx istnieje luka umożliwiająca przepełnienie sterty. Ta luka może umożliwić zdalnej, nieuwierzytelnionej osobie atakującej wysłanie złośliwych zakresów portów, co może spowodować zdalne wykonanie kodu.
AktualizacjaTAK
  
Numer CVECVE-2020-27255
Krytyczność5.3/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N
OpisW oprogramowaniu FactoryTalk Linx istnieje luka umożliwiająca przepełnienie sterty. Ta luka może umożliwić zdalnej, nieuwierzytelnionej osobie atakującej wysłanie złośliwych żądań atrybutów zestawu, co może spowodować wyciek poufnych informacji. To ujawnienie informacji mogłoby doprowadzić do ominięcia randomizacji układu przestrzeni adresowej (ASLR).
AktualizacjaTAK
Linkhttps://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-329-01