ProduktWideField3 R1.01 – R4.03
Numer CVECVE-2020-16232
Krytyczność2.8/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:L
AktualizacjaTAK
OpisMoże dojść do przepełnienia buforu, gdy użytkownik załaduje złośliwie spreparowany plik projektu.
linkhttps://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-273-02