ProduktScadaPro Server: wersja 6.7
Numer CVECVE-2022-3263
Krytyczność7.8/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisDeskryptor zabezpieczeń usługi ma niespójne uprawnienia, które mogą umożliwić użytkownikowi lokalnemu z ograniczonymi uprawnieniami modyfikowanie ścieżki binarnej usługi i uruchamianie złośliwych poleceń z uprawnieniami SYSTEM.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-22-265-01