ProduktFPWIN Pro Version 7.5.0.0 I wcześniejsze
Numer CVECVE-2020-16236
Krytyczność7.3/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:H/A:H
OpisProdukt, którego dotyczy luka, jest narażony na lukę odczytu poza zakresem, gdy użytkownik otworzy złośliwie spreparowany plik projektu, co może pozwolić osobie atakującej na zdalne wykonanie dowolnego kodu.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-005-02