ProduktXMC20 R4 using COGE5 wersje starsze niż co5ne_r1h07_12.esw XMC20 R6 using COGE5 wersje starsze niż co5ne_r2d14_03.esw
Numer CVECVE-2018-10933
Krytyczność9.1/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N
AktualizacjaTAK
OpisW określonej bibliotece zawartej w tych produktach istnieje luka. Osoba atakująca może wykorzystać tę lukę, wysyłając specjalnie spreparowany komunikat do węzła XMC20 w celu otwarcia kanału komunikacyjnego bez uprzedniego uwierzytelnienia, co skutkuje nieautoryzowanym dostępem.
Linkhttps://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-294-02