ProduktST-IPm-8460: Oprogramowanie sprzętowe 6.0.202 i nowsze
ST-IPm-6350: Wersja oprogramowania 4.9.114 i nowsza
VT-mIPm-135-D: Wersja oprogramowania 4.9.114 i nowsza
VT-mIPm-245-D: Wersja oprogramowania 4.9.114 i nowsza
VT-IPm2m-213-D: Wersja oprogramowania 4.9.114 i nowsza
VT-IPm2m-113-D: Wersja oprogramowania 4.9.114 i nowsza
Numer CVECVE-2023-42770
Krytyczność10/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
OpisUrządzenia RTU serii Red Lion SixTRAK i VersaTRAK z włączoną funkcją uwierzytelniania użytkowników (UDR-A) dowolna wiadomość Sixnet UDR będzie spełniać wyzwanie uwierzytelnienia przez UDP/IP. Kiedy ta sama wiadomość zostanie odebrana przez protokół TCP/IP, RTU po prostu zaakceptuje wiadomość bez wyzwania uwierzytelnienia.
  
Numer CVECVE-2023-40151
Krytyczność10/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
OpisJeśli autoryzacja użytkownika nie jest włączona, powłoka może wykonywać polecenia z najwyższymi uprawnieniami. Urządzenia RTU serii Red Lion SixTRAK i VersaTRAK z włączoną funkcją uwierzytelniania użytkowników (UDR-A) dowolna wiadomość Sixnet UDR będzie spełniać wyzwanie uwierzytelnienia przez UDP/IP. Kiedy ta sama wiadomość zostanie przesłana przez protokół TCP/IP, RTU po prostu zaakceptuje wiadomość bez wyzwania uwierzytelnienia.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.cisa.gov/news-events/ics-advisories/icsa-23-320-01