ProduktIBM Db2 V9.7, V10.1, V10.5, V11.1 i V11.5 wersje dla Windows
Numer CVECVE-2020-4414
Krytyczność5.1/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:L
OpisIBM® Db2 może umożliwić lokalnie atakującemu wykonanie nieautoryzowanych działań w systemie, spowodowanych niewłaściwym użyciem pamięci współużytkowanej. Wysyłając specjalnie spreparowane żądanie, osoba atakująca może wykorzystać tę lukę w celu uzyskania poufnych informacji lub spowodowania ataku typu „DoS”.
Linkhttps://www.ibm.com/support/pages/node/6242356