Hewlett Packard Enterprise poinformował o aktualizacji do produktu HPE Integrated Lights-Out 2, która łata podatność CVE-2017-8979 umożliwiającą obejście uwierzytelniania, zdalne wywołanie kodu i odmowę dostępu. CERT PSE zachęca do zapoznania się z informacją o aktualizacji na stronie producenta i zastosowanie niezbędnych aktualizacji: HPESBHF03797 rev.1 – HPE Integrated Lights-Out 2 (iLO 2), Multiple Remote Vulnerabilities