ProduktHPE Systems Insight Manager (SIM) 7.6.x
Numer CVECVE-2020-7200
Krytyczność9.8 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka 0-day wynika z braku odpowiedniej walidacji danych dostarczonych przez użytkownika, co może skutkować deserializacją niezaufanych danych, umożliwiając atakującemu wykorzystanie ich do wykonania kodu na serwerach z wrażliwym oprogramowaniem.
AktualizacjaNIE
Linkhttps://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay