ProduktAirWave Glass, wersja 1.3.2 i wcześniejsze
Numer CVECVE-2020-24641
Krytyczność9.8 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka typu Server-Side Request Forgery, którą można wykorzystać za pośrednictwem nieuwierzytelnionego punktu końcowego. Pomyślne wykorzystanie podatności może pozwolić na ujawnienie poufnych danych.
Numer CVECVE-2020-24640
Krytyczność9.8 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka wynika z nieprawidłowego sprawdzania poprawności danych wejściowych, co może pozwolić na wykonanie dowolnego polecenia.
Numer CVECVE-2020-24639
Krytyczność9.8 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka wynika z deserializacją kodu Java, która może pozwolić atakującemu na wykonanie dowolnego polecenia.
Numer CVECVE-2020-24638
Krytyczność7.2 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka umożliwia wykonanie zdalnych poleceń za pośrednictwem łącza glassadmin cli, co umożliwia atakującemu z uprawnieniami glassadmin wykonanie dowolnego kodu jako root w podstawowym systemie operacyjnym hosta.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=hpesbnw04078en_us