ProduktClearPass, wersje 6.9.x – 6.9.5
ClearPass, wersje 6.8.x – 6.8.8-HF1
ClearPass, wersje 6.7.x -6.7.14-HF1
Numer CVECVE-2021-26678
Krytyczność8.0 / 10
CVSSAV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:N
OpisLuka w internetowym interfejsie zarządzania ClearPass może pozwolić nieuwierzytelnionemu, zdalnemu atakującemu na przeprowadzenie ataku typu Cross-site scripting (XSS), co umożliwia mu wykonanie dowolnego skryptu w przeglądarce ofiary.
Numer CVECVE-2021-26681
Krytyczność7.2 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka w interfejsie CLI ClearPass pozwala zdalnemu, uwierzytelnionemu atakującemu uruchamianie dowolnych poleceń na hoście bazowym, co umożliwia mu wykonanie dowolnych poleceń jako root w podstawowym systemie operacyjnym.
Numer CVECVE-2021-26679
CVE-2021-26680
CVE-2021-26683
CVE-2021-26684
Krytyczność7.2 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka w internetowym interfejsie zarządzania ClearPass pozwala zdalnemu, uwierzytelnionemu atakującemu wykonywanie dowolnych poleceń jako root w podstawowym systemie operacyjnym.
Numer CVECVE-2021-26677
Krytyczność7.0 / 10
CVSSAV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka w programie ClearPass OnGuard może pozwolić uwierzytelnionemu, lokalnemu użytkownikowi platformy Windows na podniesienie uprawnień, co umożliwia mu wykonanie dowolnego kodu z uprawnieniami na poziomie SYSTEM.
Numer CVECVE-2021-26685
CVE-2021-26686
Krytyczność6.5 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N
OpisLuka w internetowym interfejsie zarządzania API ClearPass może pozwolić uwierzytelnionemu, zdalnemu atakującemu na przeprowadzenie ataku SQL Injection, co umożliwia mu modyfikacje informacji w bazowej bazie danych.
Numer CVECVE-2021-26682
Krytyczność6.1 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N
OpisLuka w interfejsie portalu dla gości ClearPass może pozwolić zdalnemu atakującemu na przeprowadzenie ataku typu Cross-site scripting (XSS), co umożliwia mu wykonanie dowolnego skryptu w przeglądarce ofiary.
Numer CVECVE-2020-7120
Krytyczność5.3 / 10
CVSSAV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:L
OpisLuka w zabezpieczeniach ClearPass OnGuard może pozwolić uwierzytelnionemu, lokalnemu atakującemu na spowodowanie przepełnienia w buforze, co umożliwia mu wykonanie dowolnego kodu na koncie o niższych uprawnieniach.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US