Wtorkowa łatka Microsoftu z grudnia 2022 r., a wraz z nią poprawki dwóch luk zero-day, w tym aktywnie wykorzystywanego błędu i łącznie 49 błędów. Sześć z 49 luk naprawionych w dzisiejszej aktualizacji zostało sklasyfikowanych jako „krytyczne”, ponieważ umożliwiają zdalne wykonanie kodu, jednego z najpoważniejszych rodzajów luk.

W tym miesiącu Patch Tuesday naprawia dwie luki dnia zerowego, jedną aktywnie wykorzystywaną, a drugą ujawnioną publicznie.

CVE-2022-44698 — Luka w zabezpieczeniach związana z obejściem funkcji zabezpieczeń Windows SmartScreen

„Atakujący może stworzyć złośliwy plik, który ominie zabezpieczenia Mark of the Web (MOTW), powodując ograniczoną utratę integralności i dostępności funkcji bezpieczeństwa, takich jak widok chroniony w pakiecie Microsoft Office, które opierają się na tagowaniu MOTW”.

CVE-2022-44710 — Luka w zabezpieczeniach związana z podniesieniem uprawnień jądra grafiki DirectX

„Pomyślne wykorzystanie tej luki wymaga od osoby atakującej wygrania wyścigu. Osoba atakująca, której uda się wykorzystać tę lukę, może uzyskać uprawnienia SYSTEMOWE”.

Poniżej znajduje się pełna lista usuniętych luk w zabezpieczeniach i wydanych ostrzeżeń w aktualizacjach z wtorku z aktualizacjami z grudnia 2022 r.

TagCVE IDCVE OpisKrytyczność
.NET FrameworkCVE-2022-41089.NET Framework Remote Code Execution VulnerabilityWażna
AzureCVE-2022-44699Azure Network Watcher Agent Security Feature Bypass VulnerabilityWażna
Client Server Run-time Subsystem (CSRSS)CVE-2022-44673Windows Client Server Run-Time Subsystem (CSRSS) Elevation of Privilege VulnerabilityWażna
Microsoft Bluetooth DriverCVE-2022-44675Windows Bluetooth Driver Elevation of Privilege VulnerabilityWażna
Microsoft Bluetooth DriverCVE-2022-44674Windows Bluetooth Driver Information Disclosure VulnerabilityWażna
Microsoft DynamicsCVE-2022-41127Microsoft Dynamics NAV and Microsoft Dynamics 365 Business Central (On Premises) Remote Code Execution VulnerabilityKrytyczna
Microsoft Edge (Chromium-based)CVE-2022-4192Chromium: CVE-2022-4192 Use after free in Live CaptionNieokreślona
Microsoft Edge (Chromium-based)CVE-2022-4193Chromium: CVE-2022-4193 Insufficient policy enforcement in File System APINieokreślona
Microsoft Edge (Chromium-based)CVE-2022-4190Chromium: CVE-2022-4190 Insufficient data validation in DirectoryNieokreślona
Microsoft Edge (Chromium-based)CVE-2022-4191Chromium: CVE-2022-4191 Use after free in Sign-InNieokreślona
Microsoft Edge (Chromium-based)CVE-2022-4194Chromium: CVE-2022-4194 Use after free in AccessibilityNieokreślona
Microsoft Edge (Chromium-based)CVE-2022-41115Microsoft Edge (Chromium-based) Update Elevation of Privilege VulnerabilityWażna
Microsoft Edge (Chromium-based)CVE-2022-44688Microsoft Edge (Chromium-based) Spoofing VulnerabilityUmiarkowana
Microsoft Edge (Chromium-based)CVE-2022-4195Chromium: CVE-2022-4195 Insufficient policy enforcement in Safe BrowsingNieokreślona
Microsoft Edge (Chromium-based)CVE-2022-44708Microsoft Edge (Chromium-based) Elevation of Privilege VulnerabilityWażna
Microsoft Edge (Chromium-based)CVE-2022-4181Chromium: CVE-2022-4181 Use after free in FormsNieokreślona
Microsoft Edge (Chromium-based)CVE-2022-4180Chromium: CVE-2022-4180 Use after free in MojoNieokreślona
Microsoft Edge (Chromium-based)CVE-2022-4174Chromium: CVE-2022-4174 Type Confusion in V8Nieokreślona
Microsoft Edge (Chromium-based)CVE-2022-4182Chromium: CVE-2022-4182 Inappropriate implementation in Fenced FramesNieokreślona
Microsoft Edge (Chromium-based)CVE-2022-4179Chromium: CVE-2022-4179 Use after free in AudioNieokreślona
Microsoft Edge (Chromium-based)CVE-2022-4178Chromium: CVE-2022-4178 Use after free in MojoNieokreślona
Microsoft Edge (Chromium-based)CVE-2022-4175Chromium: CVE-2022-4175 Use after free in Camera CaptureNieokreślona
Microsoft Edge (Chromium-based)CVE-2022-4177Chromium: CVE-2022-4177 Use after free in ExtensionsNieokreślona
Microsoft Edge (Chromium-based)CVE-2022-4187Chromium: CVE-2022-4187 Insufficient policy enforcement in DevToolsNieokreślona
Microsoft Edge (Chromium-based)CVE-2022-4185Chromium: CVE-2022-4185 Inappropriate implementation in NavigationNieokreślona
Microsoft Edge (Chromium-based)CVE-2022-4188Chromium: CVE-2022-4188 Insufficient validation of untrusted input in CORSNieokreślona
Microsoft Edge (Chromium-based)CVE-2022-4189Chromium: CVE-2022-4189 Insufficient policy enforcement in DevToolsNieokreślona
Microsoft Edge (Chromium-based)CVE-2022-4186Chromium: CVE-2022-4186 Insufficient validation of untrusted input in DownloadsNieokreślona
Microsoft Edge (Chromium-based)CVE-2022-4183Chromium: CVE-2022-4183 Insufficient policy enforcement in Popup BlockerNieokreślona
Microsoft Edge (Chromium-based)CVE-2022-4184Chromium: CVE-2022-4184 Insufficient policy enforcement in AutofillNieokreślona
Microsoft Graphics ComponentCVE-2022-26805Microsoft Office Graphics Remote Code Execution VulnerabilityWażna
Microsoft Graphics ComponentCVE-2022-26804Microsoft Office Graphics Remote Code Execution VulnerabilityWażna
Microsoft Graphics ComponentCVE-2022-47213Microsoft Office Graphics Remote Code Execution VulnerabilityWażna
Microsoft Graphics ComponentCVE-2022-44697Windows Graphics Component Elevation of Privilege VulnerabilityUmiarkowana
Microsoft Graphics ComponentCVE-2022-41121Windows Graphics Component Elevation of Privilege VulnerabilityWażna
Microsoft Graphics ComponentCVE-2022-44671Windows Graphics Component Elevation of Privilege VulnerabilityWażna
Microsoft Graphics ComponentCVE-2022-47212Microsoft Office Graphics Remote Code Execution VulnerabilityWażna
Microsoft Graphics ComponentCVE-2022-26806Microsoft Office Graphics Remote Code Execution VulnerabilityWażna
Microsoft Graphics ComponentCVE-2022-47211Microsoft Office Graphics Remote Code Execution VulnerabilityWażna
Microsoft Graphics ComponentCVE-2022-41074Windows Graphics Component Information Disclosure VulnerabilityWażna
Microsoft Graphics ComponentCVE-2022-44679Windows Graphics Component Information Disclosure VulnerabilityWażna
Microsoft Graphics ComponentCVE-2022-44680Windows Graphics Component Elevation of Privilege VulnerabilityWażna
Microsoft OfficeCVE-2022-44692Microsoft Office Graphics Remote Code Execution VulnerabilityWażna
Microsoft Office OneNoteCVE-2022-44691Microsoft Office OneNote Remote Code Execution VulnerabilityWażna
Microsoft Office OutlookCVE-2022-24480Outlook for Android Elevation of Privilege VulnerabilityWażna
Microsoft Office OutlookCVE-2022-44713Microsoft Outlook for Mac Spoofing VulnerabilityWażna
Microsoft Office SharePointCVE-2022-44690Microsoft SharePoint Server Remote Code Execution VulnerabilityKrytyczna
Microsoft Office SharePointCVE-2022-44693Microsoft SharePoint Server Remote Code Execution VulnerabilityKrytyczna
Microsoft Office VisioCVE-2022-44696Microsoft Office Visio Remote Code Execution VulnerabilityWażna
Microsoft Office VisioCVE-2022-44695Microsoft Office Visio Remote Code Execution VulnerabilityWażna
Microsoft Office VisioCVE-2022-44694Microsoft Office Visio Remote Code Execution VulnerabilityWażna
Microsoft Windows Codecs LibraryCVE-2022-44668Windows Media Remote Code Execution VulnerabilityWażna
Microsoft Windows Codecs LibraryCVE-2022-44667Windows Media Remote Code Execution VulnerabilityWażna
Microsoft Windows Codecs LibraryCVE-2022-44687Raw Image Extension Remote Code Execution VulnerabilityWażna
Role: Windows Hyper-VCVE-2022-41094Windows Hyper-V Elevation of Privilege VulnerabilityWażna
Role: Windows Hyper-VCVE-2022-44682Windows Hyper-V Denial of Service VulnerabilityWażna
SysInternalsCVE-2022-44704Microsoft Windows Sysmon Elevation of Privilege VulnerabilityWażna
Windows CertificatesADV220005Guidance on Microsoft Signed Drivers Being Used Maliciously
Windows ContactsCVE-2022-44666Windows Contacts Remote Code Execution VulnerabilityWażna
Windows DirectXCVE-2022-44710DirectX Graphics Kernel Elevation of Privilege VulnerabilityWażna
Windows Error ReportingCVE-2022-44669Windows Error Reporting Elevation of Privilege VulnerabilityWażna
Windows Fax Compose FormCVE-2022-41077Windows Fax Compose Form Elevation of Privilege VulnerabilityWażna
Windows HTTP Print ProviderCVE-2022-44678Windows Print Spooler Elevation of Privilege VulnerabilityWażna
Windows KernelCVE-2022-44707Windows Kernel Denial of Service VulnerabilityWażna
Windows KernelCVE-2022-44683Windows Kernel Elevation of Privilege VulnerabilityWażna
Windows PowerShellCVE-2022-41076PowerShell Remote Code Execution VulnerabilityKrytyczna
Windows Print Spooler ComponentsCVE-2022-44681Windows Print Spooler Elevation of Privilege VulnerabilityWażna
Windows Projected File SystemCVE-2022-44677Windows Projected File System Elevation of Privilege VulnerabilityWażna
Windows Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP)CVE-2022-44670Windows Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) Remote Code Execution VulnerabilityKrytyczna
Windows Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP)CVE-2022-44676Windows Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) Remote Code Execution VulnerabilityKrytyczna
Windows SmartScreenCVE-2022-44698Windows SmartScreen Security Feature Bypass VulnerabilityUmiarkowana
Windows Subsystem for LinuxCVE-2022-44689Windows Subsystem for Linux (WSL2) Kernel Elevation of Privilege VulnerabilityWażna
Windows TerminalCVE-2022-44702Windows Terminal Remote Code Execution VulnerabilityWażna