Google opublikowało lutowy biuletyn bezpieczeństwa systemu Android, w którym zamieszczono poprawki do 4 krytycznych podatności tego systemu. Krytyczne podatności umożliwiają zdalne wywołanie kodu i dotyczą komponentów Media Framework oraz Qualcomm WLAN (CVE-2017-13228, CVE-2017-13230, CVE-2017-15817, CVE-2017-17760).

CERT PSE zachęca do zapoznania się z lutowym biuletynem bezpieczeństwa Google Android i stosowanie aktualizacji dostarczanych przez poszczególnych producentów urządzeń.