Biuletyn bezpieczeństwa systemu Android zawiera szczegółowe informacje na temat luk w zabezpieczeniach urządzeń z systemem Android. Poziomy poprawek zabezpieczeń 2022-12-05 lub nowsze rozwiązują wszystkie te problemy.

Najpoważniejszym z tych problemów jest krytyczna luka w zabezpieczeniach komponentu System, która może prowadzić do zdalnego wykonania kodu przez Bluetooth bez dodatkowych uprawnień do wykonywania.

2022-12-01 Szczegóły luk w zabezpieczeniach na poziomie poprawki zabezpieczeń

W poniższych sekcjach podajemy szczegółowe informacje na temat każdej luki w zabezpieczeniach, która dotyczy poziomu poprawki 2022-12-01.

Środowisko wykonawcze Androida

Luka w zabezpieczeniach opisana w tej sekcji może prowadzić do lokalnego ujawnienia informacji bez konieczności posiadania dodatkowych uprawnień do wykonywania.

CVEBibliografiaRodzajKrytycznośćZaktualizowane wersje AOSP
CVE-2022-20502A-222166527IDWysoka13

Struktura

Najpoważniejsza luka w zabezpieczeniach opisana w tej sekcji może prowadzić do zdalnego wykonania kodu bez konieczności posiadania dodatkowych uprawnień do wykonywania.

CVEBibliografiaRodzajKrytycznośćZaktualizowane wersje AOSP
CVE-2022-20472A-239210579RCEKrytyczna10, 11, 12, 12L, 13
CVE-2022-20473A-239267173RCEKrytyczna10, 11, 12, 12L, 13
CVE-2021-39617A-175190844EoPWysoka11, 12, 12L
CVE-2021-39795A-201667614EoPWysoka11, 12, 12L, 13
CVE-2022-20124A-170646036EoPWysoka10, 11, 12, 12L, 13
CVE-2022-20442A-176094367EoPWysoka10, 11, 12, 12L
CVE-2022-20444A-197296414EoPWysoka11, 12
CVE-2022-20470A-234013191EoPWysoka10, 11, 12, 12L, 13
CVE-2022-20474A-240138294EoPWysoka10, 11, 12, 12L, 13
CVE-2022-20475A-240663194EoPWysoka11, 12, 12L, 13
CVE-2022-20477A-241611867EoPWysoka13
CVE-2022-20485A-242702935EoPWysoka10, 11, 12, 12L, 13
CVE-2022-20486A-242703118EoPWysoka10, 11, 12, 12L, 13
CVE-2022-20491A-242703556EoPWysoka10, 11, 12, 12L, 13
CVE-2022-20611A-242996180EoPWysoka10, 11, 12, 12L, 13
CVE-2021-0934A-169762606DoSWysoka10, 11, 12, 12L, 13
CVE-2022-20449A-239701237DoSWysoka10, 11, 12, 12L, 13
CVE-2022-20476A-240936919DoSWysoka10, 11, 12, 12L
CVE-2022-20482A-240422263DoSWysoka12, 12L, 13
CVE-2022-20500A-246540168DoSWysoka10, 11, 12, 12L, 13

Ramy mediów

Luka w zabezpieczeniach opisana w tej sekcji może prowadzić do lokalnego ujawnienia informacji bez konieczności posiadania dodatkowych uprawnień do wykonywania.

CVEBibliografiaRodzajKrytycznośćZaktualizowane wersje AOSP
CVE-2022-20496A-245242273IDWysoka12, 12L, 13

System

Najpoważniejsza luka w zabezpieczeniach opisana w tej sekcji może prowadzić do zdalnego wykonania kodu przez Bluetooth bez dodatkowych uprawnień do wykonywania.

CVEBibliografiaRodzajKrytycznośćZaktualizowane wersje AOSP
CVE-2022-20411A-232023771RCEKrytyczna10, 11, 12, 12L, 13
CVE-2022-20498A-246465319IDKrytyczna10, 11, 12, 12L, 13
CVE-2022-20469A-230867224RCEWysoka10, 11, 12, 12L, 13
CVE-2022-20144A-187702830EoPWysoka10, 11, 12, 12L, 13
CVE-2022-20240A-231496105EoPWysoka12, 12L
CVE-2022-20478A-241764135EoPWysoka10, 11, 12, 12L, 13
CVE-2022-20479A-241764340EoPWysoka10, 11, 12, 12L, 13
CVE-2022-20480A-241764350EoPWysoka10, 11, 12, 12L, 13
CVE-2022-20484A-242702851EoPWysoka10, 11, 12, 12L, 13
CVE-2022-20487A-242703202EoPWysoka10, 11, 12, 12L, 13
CVE-2022-20488A-242703217EoPWysoka10, 11, 12, 12L, 13
CVE-2022-20495A-243849844EoPWysoka10, 11, 12, 12L, 13
CVE-2022-20501A-246933359EoPWysoka10, 11, 12, 12L, 13
CVE-2022-20466A-179725730ID IDUmiarkowana
Wysoka
13
10, 11, 12, 12L
CVE-2022-20471A-238177877IDWysoka11, 12, 12L, 13
CVE-2022-20483A-242459126IDWysoka10, 11, 12, 12L, 13
CVE-2022-20497A-246301979IDWysoka12, 12L, 13
CVE-2022-20499A-246539931DoSWysoka12, 12L, 13
CVE-2022-20468A-228450451IDUmiarkowana10, 11, 12, 12L, 13

Aktualizacje systemu Google Play

Następujące problemy są zawarte w składnikach Project Mainline.

PodkomponentCVE
Dostawca multimediówCVE-2021-39795
Kontroler uprawnieńCVE-2021-39617, CVE-2022-20442
WiFiCVE-2022-20499

2022-12-05 Szczegóły luk w zabezpieczeniach na poziomie poprawki zabezpieczeń

W poniższych sekcjach podajemy szczegółowe informacje na temat każdej luki w zabezpieczeniach, która dotyczy poziomu poprawki 2022-12-05.

Jądro

Luka w zabezpieczeniach opisana w tej sekcji może prowadzić do lokalnego ujawnienia informacji bez konieczności posiadania dodatkowych uprawnień do wykonywania.

CVEBibliografiaRodzajKrytycznośćPodkomponent
CVE-2022-23960A-215557547
Jądro nadrzędne [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ]
IDWysokaJądro

Technologie wyobraźni

Ta luka dotyczy komponentów firmy Imagination Technologies, a dalsze szczegóły można uzyskać bezpośrednio od firmy Imagination Technologies. Ocenę ważności tego problemu zapewnia bezpośrednio firma Imagination Technologies.

CVEBibliografiaKrytycznośćPodkomponent
CVE-2021-39660A-254742984 *WysokaGPU PowerVR

komponenty MediaTeka

Luki te dotyczą komponentów MediaTek, a dalsze szczegóły są dostępne bezpośrednio w firmie MediaTek. Ocenę ważności tych problemów zapewnia bezpośrednio firma MediaTek.

CVEBibliografiaKrytycznośćPodkomponent
CVE-2022-32594A-250331397
M-ALPS07446207 *
Wysokaszerokie winorośli
CVE-2022-32596A-250470698
M-ALPS07446213 *
Wysokaszerokie winorośli
CVE-2022-32597A-250470696
M-ALPS07446228 *
Wysokaszerokie winorośli
CVE-2022-32598A-250470697
M-ALPS07446228 *
Wysokaszerokie winorośli
CVE-2022-32619A-250441021
M-ALPS07439659 *
Wysokainstalacja klucza
CVE-2022-32620A-250441023
M-ALPS07541753 *
WysokaMPU

Komponenty Unisoc

Luki te dotyczą komponentów Unisoc, a dalsze szczegóły są dostępne bezpośrednio w firmie Unisoc. Ocenę ważności tych problemów zapewnia bezpośrednio firma Unisoc.

CVEBibliografiaKrytycznośćPodkomponent
CVE-2022-39106A-252398972
U-1830881 *
Wysokajądro
CVE-2022-39131A-252950986
U-1914157 *
WysokaJądro
CVE-2022-39132A-252951342
U-1914157 *
WysokaJądro
CVE-2022-39133A-253957345
U-1946077 *
WysokaJądro
CVE-2022-39134A-253333208
U-1947682 *
WysokaJądro
CVE-2022-42754A-253344080
U-1967614 *
WysokaJądro
CVE-2022-42755A-253957344
U-1981296 *
WysokaJądro
CVE-2022-42756A-253337348
U-1967535 *
WysokaJądro
CVE-2022-42770A-253978051
U-1975103 *
WysokaJądro
CVE-2022-42771A-253978040
U-1946329 *
Wysokahodowla
CVE-2022-42772A-253978054
U-1903041 *
Wysokajądro
CVE-2022-39129A-252943954
U-1957128 *
WysokaJądro
CVE-2022-39130A-252950982
U-1957128 *
WysokaJądro

komponenty Qualcomma

Ta luka w zabezpieczeniach dotyczy komponentów firmy Qualcomm i jest opisana bardziej szczegółowo w odpowiednim biuletynie lub alercie bezpieczeństwa firmy Qualcomm. Ocena ważności tego problemu jest dostarczana bezpośrednio przez firmę Qualcomm.

CVEBibliografiaKrytycznośćPodkomponent
CVE-2022-33268A-245992426
QC-CR#3182085 [ 2 ]
WysokaBluetooth

Komponenty Qualcomm o zamkniętym kodzie źródłowym

Luki te dotyczą komponentów Qualcomm o zamkniętym kodzie źródłowym i są opisane bardziej szczegółowo w odpowiednim biuletynie lub alercie bezpieczeństwa Qualcomm. Ocena ważności tych problemów jest dostarczana bezpośrednio przez firmę Qualcomm.

CVEBibliografiaKrytycznośćPodkomponent
CVE-2022-25672A-231156083 *WysokaKomponent o zamkniętym źródle
CVE-2022-25673A-235102693 *WysokaKomponent o zamkniętym źródle
CVE-2022-25681A-238106628 *WysokaKomponent o zamkniętym źródle
CVE-2022-25682A-238102293 *WysokaKomponent o zamkniętym źródle
CVE-2022-25685A-235102504 *WysokaKomponent o zamkniętym źródle
CVE-2022-25689A-235102546 *WysokaKomponent o zamkniętym źródle
CVE-2022-25691A-235102879 *WysokaKomponent o zamkniętym źródle
CVE-2022-25692A-235102506 *WysokaKomponent o zamkniętym źródle
CVE-2022-25695A-235102757 *WysokaKomponent o zamkniętym źródle
CVE-2022-25697A-235102692 *WysokaKomponent o zamkniętym źródle
CVE-2022-25698A-235102566 *WysokaKomponent o zamkniętym źródle
CVE-2022-25702A-235102898 *WysokaKomponent o zamkniętym źródle
CVE-2022-33235A-245402984 *WysokaKomponent o zamkniętym źródle
CVE-2022-33238A-245402341 *WysokaKomponent o zamkniętym źródle