Google opublikowało październikowy biuletyn bezpieczeństwa systemu Android, w którym zamieszczono poprawki do 5 krytycznych podatności tego systemu. Krytyczne podatności umożliwiają zdalne wywołanie kodu lub podwyższenie uprawnień.

Aktualizacja zawiera również poprawki do opublikowanych ostatnio podatności Dnsmasq.

CERT PSE zachęca do zapoznania się z październikowym biuletynem bezpieczeństwa Google Android i stosowanie aktualizacji dostarczanych przez poszczególnych producentów urządzeń.