Google opublikowało styczniowy biuletyn bezpieczeństwa systemu Android, w którym zamieszczono poprawki do 5 krytycznych podatności tego systemu. Krytyczne podatności umożliwiają zdalne wywołanie kodu.

CERT PSE zachęca do zapoznania się ze styczniowym biuletynem bezpieczeństwa Google Android i stosowanie aktualizacji dostarczanych przez poszczególnych producentów urządzeń.