Biuletyn Android Security Bulletin zawiera szczegółowe informacje na temat luk w zabezpieczeniach urządzeń z systemem Android. Poziomy poprawek zabezpieczeń z dnia 2022-08-05 lub nowsze rozwiązują wszystkie te problemy.

Najpoważniejszym z tych problemów jest krytyczna luka w zabezpieczeniach składnika System, która może prowadzić do zdalnego wykonania kodu przez Bluetooth bez dodatkowych uprawnień do wykonywania.

2022-08-01 szczegóły luki w zabezpieczeniach poziomu łatki bezpieczeństwa

W poniższych sekcjach podajemy szczegółowe informacje o każdej z luk w zabezpieczeniach, które mają zastosowanie do poziomu poprawek 2022-08-01.

Struktura

Najpoważniejsza luka w tej sekcji może prowadzić do lokalnej eskalacji uprawnień bez konieczności posiadania dodatkowych uprawnień do wykonywania.

CVEBibliografiaRodzajSurowośćZaktualizowane wersje AOSP
CVE-2021-39696A-185810717EoPWysoki10, 11, 12
CVE-2022-20344A-232541124EoPWysoki10, 11, 12, 12L
CVE-2022-20348A-228315529EoPWysoki10, 11, 12, 12L
CVE-2022-20349A-228315522EoPWysoki10, 11, 12, 12L
CVE-2022-20356A-215003903EoPWysoki11, 12, 12L
CVE-2022-20350A-228178437IDWysoki10, 11, 12, 12L
CVE-2022-20352A-222473855IDWysoki12, 12L
CVE-2022-20357A-214999987IDWysoki12, 12L
CVE-2022-20358A-203229608IDWysoki10, 11, 12, 12L

Ramy multimedialne

Najpoważniejsza luka w tej sekcji może prowadzić do zdalnego ujawnienia informacji bez dodatkowych uprawnień do wykonywania.

CVEBibliografiaRodzajSurowośćZaktualizowane wersje AOSP
CVE-2022-20346A-230493653IDWysoki10, 11, 12, 12L
CVE-2022-20353A-221041256IDWysoki10, 11, 12, 12L

System

Najpoważniejsza luka w tej sekcji może prowadzić do zdalnego wykonania kodu przez Bluetooth bez dodatkowych uprawnień do wykonywania.

CVEBibliografiaRodzajSurowośćZaktualizowane wersje AOSP
CVE-2022-20345A-230494481RCEKrytyczny12, 12L
CVE-2022-20347A-228450811EoPWysoki10, 11, 12, 12L
CVE-2022-20354A-219546241EoPWysoki11, 12, 12L
CVE-2022-20360A-228314987EoPWysoki10, 11, 12, 12L
CVE-2022-20361A-231161832EoPWysoki10, 11, 12, 12L
CVE-2022-20355A-219498290DoSWysoki10, 11, 12, 12L

Aktualizacje systemu Google Play

Następujące kwestie są uwzględnione w komponentach Project Mainline.

SkładnikCVE
Komponenty Media FrameworkCVE-2022-20346

2022-08-05 szczegóły luki w zabezpieczeniach poziomu łatki bezpieczeństwa

W poniższych sekcjach podajemy szczegółowe informacje o każdej z luk w zabezpieczeniach, które dotyczą poziomu poprawek 2022-08-05.

Składniki jądra

Luka w tej sekcji może prowadzić do lokalnej eskalacji uprawnień z wymaganymi uprawnieniami do wykonywania przez użytkownika.

CVEBibliografiaRodzajSurowośćSkładnik
CVE-2022-1786A-233078742
Jądro nadrzędne
EoPWysokiSystem plików (fs)

Technologie wyobraźni

Te luki dotyczą komponentów Imagination Technologies, a dalsze szczegóły można uzyskać bezpośrednio od Imagination Technologies. Ocenę dotkliwości tych problemów zapewnia bezpośrednio Imagination Technologies.

CVEBibliografiaSurowośćSkładnik
CVE-2021-0698A-236848165 *WysokiPowerVR-GPU
CVE-2021-0887A-236848817 *WysokiPowerVR-GPU
CVE-2021-0891A-236849490 *WysokiPowerVR-GPU
CVE-2021-0946A-236846966 *WysokiPowerVR-GPU
CVE-2021-0947A-236838960 *WysokiPowerVR-GPU
CVE-2021-39815A-232440670 *WysokiPowerVR-GPU
CVE-2022-20122A-232441339 *WysokiPowerVR-GPU

Komponenty MediaTek

Ta luka dotyczy komponentów MediaTek, a dalsze szczegóły są dostępne bezpośrednio w MediaTek. Ocena dotkliwości tego problemu jest dostarczana bezpośrednio przez MediaTek.

CVEBibliografiaSurowośćSkładnik
CVE-2022-20082A-231271467
M-ALPS07044730 *
WysokiGPU

Komponenty Unisoc

Ta luka dotyczy komponentów Unisoc, a dalsze szczegóły są dostępne bezpośrednio w Unisoc. Ocena dotkliwości tego problemu jest dostarczana bezpośrednio przez Unisoc.

CVEBibliografiaSurowośćSkładnik
CVE-2022-20239A-233972091
U-1883877 *
WysokiVSP

Komponenty Qualcomm

Ta luka dotyczy składników firmy Qualcomm i została szczegółowo opisana w odpowiednim biuletynie zabezpieczeń lub alercie zabezpieczeń firmy Qualcomm. Ocenę dotkliwości tego problemu zapewnia bezpośrednio firma Qualcomm.

CVEBibliografiaSurowośćSkładnik
CVE-2022-22080A-231156274
QC-CR#2898981
WysokiAudio

Komponenty zamkniętego źródła Qualcomm

Te luki w zabezpieczeniach dotyczą komponentów Qualcomm o zamkniętym kodzie źródłowym i są opisane bardziej szczegółowo w odpowiednim biuletynie lub alercie bezpieczeństwa Qualcomm. Ocena dotkliwości tych problemów jest dostarczana bezpośrednio przez Qualcomm.

CVEBibliografiaSurowośćSkładnik
CVE-2021-30259A-187074564 *WysokiKomponent o zamkniętym kodzie źródłowym
CVE-2022-22059A-231156126 *WysokiKomponent o zamkniętym kodzie źródłowym
CVE-2022-22061A-218338332 *WysokiKomponent o zamkniętym kodzie źródłowym
CVE-2022-22062A-218338070 *WysokiKomponent o zamkniętym kodzie źródłowym
CVE-2022-22067A-218338889 *WysokiKomponent o zamkniętym kodzie źródłowym
CVE-2022-22069A-218339148 *WysokiKomponent o zamkniętym kodzie źródłowym
CVE-2022-22070A-218338870 *WysokiKomponent o zamkniętym kodzie źródłowym
CVE-2022-25668A-231156523 *WysokiKomponent o zamkniętym kodzie źródłowym