Google opublikowało lipcowy biuletyn bezpieczeństwa systemu Android, w którym zamieszczono poprawki do 24 podatności tego systemu, w tym 7 jest krytycznych.

CVE Severity Updated AOSP versions
Framework
CVE-2020-0122 High 8.0, 8.1, 9, 10
CVE-2020-0227 High 8.0, 8.1, 9, 10
Media Framework
CVE-2020-9589 Critical 8.0, 8.1, 9, 10
CVE-2020-0226 High 10
System
CVE-2020-0224 Critical 8.0, 8.1, 9, 10
CVE-2020-0225 Critical 10
CVE-2020-0107 High 10


CVE Severity Component
Broadcom components
CVE-2019-9501 Critical Broadcom Firmware
CVE-2019-9502 Critical Broadcom Firmware
Kernel components
CVE-2018-20669 High i915 driver
CVE-2019-18282 High Linux Networking Stack
CVE-2019-20636 High Input driver
MediaTek components
CVE-2020-0230 High vcu
CVE-2020-0231 High External Memory Interface
CVE-2020-0228 High Recorder related service
Qualcomm components
CVE-2020-3698 Critical WLAN
CVE-2020-3699 Critical WLAN
CVE-2019-10580 High Kernel
CVE-2020-3700 High WLAN
Qualcomm closed-source components
CVE-2019-14123 High Closed-source component
CVE-2019-14124 High Closed-source component
CVE-2019-14130 High Closed-source component
CVE-2020-3688 High Closed-source component
CVE-2020-3701 High Closed-source component

CERT PSE zachęca do zapoznania się z lipcowym biuletynem bezpieczeństwa Google Android i stosowanie aktualizacji dostarczanych przez poszczególnych producentów urządzeń.