Biuletyn bezpieczeństwa Androida — czerwiec 2022

Biuletyn Android Security Bulletin zawiera szczegółowe informacje na temat luk w zabezpieczeniach urządzeń z systemem Android. Poziomy poprawek zabezpieczeń z dnia 2022-06-05 lub nowsze rozwiązują wszystkie te problemy.

2022-06-01 szczegóły luki w zabezpieczeniach poziomu łatki bezpieczeństwa

W poniższych sekcjach podajemy szczegółowe informacje o każdej z luk w zabezpieczeniach, które dotyczą poziomu poprawek 2022-06-01. Luki są pogrupowane pod komponentem, którego dotyczą. Problemy są opisane w poniższych tabelach i obejmują identyfikator CVE, powiązane odniesienia, typ luki w zabezpieczeniach , wagę i zaktualizowane wersje AOSP (jeśli dotyczy).

Struktura

Najpoważniejsza luka w tej sekcji może prowadzić do lokalnej eskalacji uprawnień bez dodatkowych uprawnień do wykonywania.

CVEBibliografiaRodzajSurowośćZaktualizowane wersje AOSP
CVE-2021-39691A-157929241EoPWysoki10, 11, 12
CVE-2022-20006A-151095871EoPWysoki10, 11, 12, 12L
CVE-2022-20125A-194402515EoPWysoki10, 11, 12, 12L
CVE-2022-20138A-210469972EoPWysoki10, 11, 12, 12L
CVE-2021-39624A-67862680DoSWysoki10, 11, 12, 12L

Ramy multimedialne

Luka w tej sekcji może prowadzić do zdalnego wykonania kodu bez dodatkowych uprawnień do wykonywania.

CVEBibliografiaRodzajSurowośćZaktualizowane wersje AOSP
CVE-2022-20130A-224314979RCEKrytyczny10, 11, 12, 12L

System

Najpoważniejsza luka w tej sekcji może prowadzić do zdalnego wykonania kodu bez dodatkowych uprawnień do wykonywania.

CVEBibliografiaRodzajSurowośćZaktualizowane wersje AOSP
CVE-2022-20127A-221862119RCEKrytyczny10, 11, 12, 12L
CVE-2022-20140A-227618988EoPKrytyczny12, 12L
CVE-2022-20145A-201660636EoPKrytyczny11
CVE-2022-20124A-170646036EoPWysoki10, 11, 12, 12L
CVE-2022-20126A-203431023EoPWysoki10, 11, 12, 12L
CVE-2022-1333A-206807679EoPWysoki10, 11, 12, 12L
CVE-2022-20134A-218341397EoPWysoki10, 11, 12, 12L
CVE-2022-20135A-220303465EoPWysoki10, 11, 12, 12L
CVE-2022-20137A-206986392EoPWysoki12, 12L
CVE-2022-20142A-216631962EoPWysoki10, 11, 12, 12L
CVE-2022-20144A-187702830EoPWysoki10, 11, 12, 12L
CVE-2022-20147A-221216105EoPWysoki10, 11, 12, 12L
CVE-2022-20123A-221852424IDWysoki10, 11, 12, 12L
CVE-2022-20131A-221856662IDWysoki10, 11, 12, 12L
CVE-2022-20129A-217934478DoSWysoki10, 11, 12, 12L
CVE-2022-20143A-220735360DoSWysoki10, 11, 12, 12L

Aktualizacje systemu Google Play

Następujące kwestie są uwzględnione w komponentach Project Mainline.

SkładnikCVE
Kodeki multimedialneCVE-2022-20130

2022-06-05 szczegóły luki w zabezpieczeniach poziomu łatki bezpieczeństwa

W poniższych sekcjach podajemy szczegółowe informacje o każdej z luk w zabezpieczeniach, które mają zastosowanie do poziomu poprawki 2022-06-05. Luki są pogrupowane pod komponentem, którego dotyczą. Problemy są opisane w poniższych tabelach i obejmują identyfikator CVE, powiązane odniesienia, typ luki w zabezpieczeniach , wagę i zaktualizowane wersje AOSP (jeśli dotyczy).

Składniki jądra

Najpoważniejsza luka w tej sekcji może prowadzić do lokalnej eskalacji uprawnień bez dodatkowych uprawnień do wykonywania.

CVEBibliografiaRodzajSurowośćSkładnik
CVE-2021-4154A-218836280
Jądro nadrzędne
EoPWysokiJądro
CVE-2022-20141A-112551163
Jądro nadrzędne
EoPWysokiGniazda inet
CVE-2022-24958A-220261709
Jądro nadrzędne [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
EoPWysokiUSB
CVE-2022-25258A-222023189
Jądro nadrzędne [ 2 ]
EoPWysokiUSB
CVE-2022-20132A-188677105
Jądro nadrzędne [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]
IDWysokiUSB HID
CVE-2022-20136A-162326603
Jądro nadrzędne
IDWysokiSterownik RNDIS

Komponenty MediaTeka

Ta luka dotyczy komponentów MediaTek, a dalsze szczegóły są dostępne bezpośrednio w MediaTek. Ocena dotkliwości tego problemu jest dostarczana bezpośrednio przez MediaTek.

CVEBibliografiaSurowośćSkładnik
CVE-2022-21745A-228972609
M-ALPS06468872 *
WysokiOprogramowanie WIFI

Komponenty Unisoc

Ta luka dotyczy komponentów Unisoc, a dalsze szczegóły można znaleźć bezpośrednio w Unisoc. Ocena dotkliwości tego problemu jest dostarczana bezpośrednio przez Unisoc.

CVEBibliografiaSurowośćSkładnik
CVE-2022-20210A-228868888
U-1770644 *
KrytycznyModem

Komponenty zamkniętego źródła Qualcomm

Te luki w zabezpieczeniach dotyczą komponentów Qualcomm o zamkniętym kodzie źródłowym i są opisane bardziej szczegółowo w odpowiednim biuletynie lub alercie bezpieczeństwa Qualcomm. Ocena dotkliwości tych problemów jest dostarczana bezpośrednio przez Qualcomm.

CVEBibliografiaSurowośćSkładnik
CVE-2021-35083A-209481130 *WysokiKomponent o zamkniętym kodzie źródłowym
CVE-2021-35102A-209469926 *WysokiKomponent o zamkniętym kodzie źródłowym
CVE-2021-35111A-209469960 *WysokiKomponent o zamkniętym kodzie źródłowym
CVE-2022-22082A-223211217 *WysokiKomponent o zamkniętym kodzie źródłowym
CVE-2022-22083A-223210917 *WysokiKomponent o zamkniętym kodzie źródłowym
CVE-2022-22084A-223209816 *WysokiKomponent o zamkniętym kodzie źródłowym
CVE-2022-22085A-223209306 *WysokiKomponent o zamkniętym kodzie źródłowym
CVE-2022-22086A-223211218 *WysokiKomponent o zamkniętym kodzie źródłowym
CVE-2022-22087A-223209610 *WysokiKomponent o zamkniętym kodzie źródłowym
CVE-2022-22090A-223210918 *WysokiKomponent o zamkniętym kodzie źródłowym